Historia Biblioteki


Dworek w Kątach - dawna siedziba BibliotekiDworek w Kątach - dawna siedziba Biblioteki (zdjęcie współczesne)


Biblioteka w gminie Sochaczew założona została 15 października 1965 roku i nosiła wówczas nazwę: Gromadzka Biblioteka Publiczna w Kątach. Pierwszą jej siedzibą był prywatny dom w Kątach, należący do kierownika biblioteki – Haliny Kuśmider. Początkowo placówka wyposażona była w 500 książek, umieszczonych w czterech regałach. Biblioteka stopniowo rozrastała się i po kilku latach została przeniesiona do kątowskiego dworku, w którym mieścił się Klub Młodego Rolnika. Po przejęciu bibliotek przez samorządy gminne zadecydowano, aby biblioteki w Gminie Sochaczew zostały przeniesione do szkół podstawowych.

W związku z tą decyzją w roku 1995 nową siedzibą Biblioteki stał się parter budynku Zespołu Szkół w Kątach, gdzie Biblioteka znajduje się do dzisiaj.

Biblioteka gminy Sochaczew od początku swego istnienia posiadała dwie Filie, które powstały pod koniec lat 50. Różna była ich lokalizacja – mieściły się one w Kożuszkach, Nowych Mostkach, Chodakówku, Jeżówce, by ostatecznie swą siedzibę znaleźć w Wymysłowie i w Wyczółkach.

Ponadto, na terenie gminy, w prywatnych domach, działały punkty biblioteczne. Najwięcej funkcjonowało ich pod koniec lat 80. – było wówczas 29 punktów bibliotecznych.

Od początku istnienia Biblioteki do końca 2003r. jej kierownikiem była Halina Kuśmider. Następnie funkcję tę przejęła i pełni ją do dziś Magdalena Kaźmierczak, która wraz z Bogumiłą Orlińską, Katarzyną Sobczak i Iwoną Kochanek tworzy kadrę biblioteczną Biblioteki w Kątach i jej dwóch Filii.

Biblioteka, poza wypożyczaniem książek i audiobooków organizuje dla swoich użytkowników konkursy o różnej tematyce oraz spotkania autorskie z osobami, które mają coś ciekawego do powiedzenia; prowadzi zajęcia dla dzieci.